SONAX XTREME – car care 

تکنولوژی بالا برای عملکرد بالا

لوگوی Xtreme 2019

چه کسی انتظار می رود حداکثر عملکرد خود را از ماشین، بدون مصالحه زمانی که آن را به مراقبت. نه: محصولات XTREME ما بر اساس آخرین فن آوری ها و مواد تشکیل دهنده که بالاترین استانداردهای را برآورده می شوند.