قدرت تمیز کردن غلیظ برای شستن ماشین دستی. به سرعت و به طور کامل در برابر خاک معمولی کار می کند. مناسب برای تمیز کردن تمام سطوح رنگ، فلز، شیشه، پلاستیک، لاستیک، و همچنین کاشی، ظروف چینی، و لعاب سطحی. فسفات آزاد

 

Article Number: 03143000
Contents: 1 l