تمیز کردن شیشه برای از بین بردن خراش‌ها ، لکه‌های تیره و فرسوده از شیشه جلوی اتومبیل و پنجره‌های کناری گرفته از شیشه واقعی . polishing شیمیایی - مکانیکی با Ceroxid . Silicone - آزاد .