SONAX PROFILINE GlassCleaner

  • 03355000 - SONAX PROFILINE GlassCleaner
  • 03355000 - SONAX PROFILINE GlassCleaner
  • 03355000 - SONAX PROFILINE GlassCleaner

پاک کننده شیشه ای برای پاک کننده حرفه ای. به طور قابل ملاحظه ای حشرات، روغن، اگزوز سیلیکون و نیتروژن نیکوتین را از تمام سطوح داخلی و بیرونی شیشه حذف می کند. به علت استفاده از آب مخصوص به حداقل رسانده، سریع و بدون رگه خشک می شود.