SONAX PROFILINE NP 03-06

  • SONAX PROFILINE NP 03-06 1 l
  • 02083000 - SONAX PROFILINE NP 03-06

عوامل فاین آرت به آرامی درخشش رنگ را به آرامی باز می‌گردانند و رنگ را کمی تغییر می‌دهند. به سرعت و به آسانی برق فوق‌العاده‌ای از رنگ را به نمایش می‌گذارد . رنگ‌های مقاوم در برابر بدن می‌توانند صیقل یافته، حرفه‌ای و عاری از احساس باشند . حاوی هیچ موم یا سیلیکون نیست. اثر ساینده ‌های متوسط ( برش ) . Silicone - آزاد .