پولیش شیشه خودرو سوناکس™ سری Profiline 

شیشه ای برای برداشتن خراش های کوچک، لکه های کسل کننده و فرسوده از شیشه های شیشه ای خودرو و پنجره های جانبی ساخته شده از شیشه های واقعی. سم زدایی شیمیایی و مکانیکی با سدیم سدیم. بدون سیلیکون


sonax ساخته شده در آلمان

sonax ساخته شده در آلمان


Article Number: 02731410
Contents:

SONAX PROFILINE Glass Polish