قیمت  پولیش سوناکس 04-06 پرفکت فینیش SONAX 

SONAX Profiline Perfect Finish یک پوشش نوآورانه برای اتمام پولیش برای یکپارچه سازی یک مرحله از آسیب های خرد شده، آسیب های رنگی محلی مانند انسداد گرد و غبار یا رنگ است. بدون سیلیکون برای ماشین های دوار 4/6 برش، 6/6 براق، استفاده با SONAX پرداخت پد سبز 160mm بخش # 04930000